17 October 2018

  • Doświadczenie i profesjonalizm

  • Zwierzęta to nasza pasja !

Mikro i makroelementy

Wapń
Wraz z fosforem stanowi główny składnik kości i zębów; kluczowe znaczenie dla krzepnięcia krwi oraz funkcjonowania
Niedobór: krzywica (rosnące psy); osteomalacja (dorosłe psy).
Nadmiar: zaburzenia rozwojowe szkieletu; zakłóca wchłanianie cynku (może wywoływać niedobór cynku)mięśni i nerwów.

Fosfor
Składnik kości i zębów; odpowiedzialny za gromadzenie i przekazywanie energii w organizmie (składnik „wiązań wysokoenergetycznych” znajdujących się w ATP, ADP i innych cząsteczkach).
Niedobór: jak przy niedoborze wapnia.
Nadmiar: zakłóca wchłanianie i metabolizm wapnia.

Magnez
Składnik szkieletu; niezbędny do skurczu mięśni i przekazywania impulsów nerwowych, bierze udział w metabolizmie energii i syntezie białek.
Niedobór: zwapnienie tkanek miękkich; zaburzenia nerwowo- mięśniowe.
Nadmiar: nadmiar wynikający z żywienia jest mało prawdopodobny, ponieważ dochodzi do ograniczenia wchłaniania.

Żelazo
Składnik hemoglobiny i mioglobiny (białka przenoszące tlen we krwi i mięśniach); składnik enzymów biorących udział w oddychaniu komórkowym.
Niedobór: niedokrwistość; szybkie męczenie; osłabienie.
Nadmiar: nadmiar wynikający z żywienia jest mało prawdopodobny, ponieważ dochodzi do ograniczenia wchłaniania.

Miedź
Niezbędna do powstawania i aktywności czerwonych krwinek; koenzym w wielu reakcjach enzymatycznych; niezbędna do prawidłowej pigmentacji skóry i włosów.
Niedobór: niedokrwistość; zaburzenia wzrostu kości.
Nadmiar: wrodzone zaburzenia w metabolizmie miedzi prowadzą u psów niektórych ras do zatrucia (choroba wątroby).

Cynk
Kluczowy składnik wielu systemów enzymatycznych, w tym biorących udział w metabolizmie białek i węglowodanów; niezbędny do utrzymania zdrowej skóry i okrywy włosowej.
Niedobór: spowolnienie wzrostu; zaburzenia rozrodcze; zmiany skórne; utrata pigmentacji włosów.
Nadmiar: rzadko; może prowadzić do zaburzeń we wchłanianiu wapnia i miedzi.

Siarka
Niezbędna do syntezy siarczanu chondroityny w chrząstkach, insuliny i heparyny; składnik glutationu.
Niedobór: nie obserwuje się, ponieważ występuje w dużych ilościach w aminokwasach metioninie i cysteinie.
Nadmiar: nie obserwowano.

Mangan
Składnik systemów enzymatycznych biorących udział w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów; uczestniczy w tworzeniu chrząstek.
Niedobór: spowolnienie wzrostu; zaburzenia rozrodcze.
Nadmiar: nie obserwowano.

Jod
Kluczowy składnik hormonów tarczycy (biorących udział w regulacji tempa metabolizmu w organizmie).
Niedobór: rzadko; wole (powiększenie tarczycy).
Nadmiar: rzadko; wole.

Selen
Składnik peroksydazy glutationowej, która pełni funkcję przeciwutleniacza w błonach komórkowych; działanie w znacznym stopniu korelujące z działaniem witaminy E.
Niedobór: mało prawdopodobny u psów.
Nadmiar: mało prawdopodobny u psów.

Kobalt
Składnik witaminy B12.
Niedobór: mało prawdopodobny u psów.

na podstawie: Pies zachowanie, żywienie i zdrowie, Lindy P. Case